image banner
Danh bạ điện thoại Sở Nội vụ

TT

H tên

Chc v

Liên h

I

LÃNH ĐẠO S

Nguyễn Viết Hưng

Giám đốc

DĐ: 0912.435.653

 hungnv@noivu.nghean.gov.vn

Trn Quc Chung

Phó Giám đốc

DĐ: 0943.979.539

chungtq@noivu.nghean.gov.vn

Nguyn Thanh Nhàn

Phó Giám đốc

kiêm Trưởng ban TĐKT

DĐ: 0913.015.019 

nhannt.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

Nguyn Thanh Hoàng

Phó Giám đốc

DĐ: 0913.357.744

hoangnt@noivu.nghean.gov.vn

II

VĂN PHÒNG S

1

Tô Viết Sáu

Chánh Văn phòng

DĐ: 0913.274.087

sautv@noivu.nghean.gov.vn

2

Thái Văn Hnh

Phó Chánh Văn phòng

DĐ: 0912.480.516

thanhtv@noivu.nghean.gov.vn

3

T Th Ngc Hà

Chuyên viên

DĐ: 0982.598.020

hattn@noivu.nghean.gov.vn

4

Ngô Th Hin

Văn Thư

DĐ: 0915.532.286

CQ: 02383.843.197

hiennt@noivu.nghean.gov.vn

5

Lê Thanh Hi

Chuyên viên

DĐ: 0918.371.289 - 0985.829.332

hailt@noivu.nghean.gov.vn

6

Trn Th Hng

Chuyên viên

DĐ: 0918.535.862

hangtt@noivu.nghean.gov.vn

7

Trn Minh Hùng

Lái xe

DĐ: 0912.286.255

8

Phan Đình Tn

Lái xe

DĐ: 0913.009.406

9

Trn Th Bình

Phc v

DĐ: 0916.637.727

10

Bo v cơ quan

CQ: 02383.593.113

III

PHÒNG T CHC BIÊN CH VÀ T CHC PHI CHÍNH PH

1

Nguyn Thăng Long

Trưởng phòng

DĐ: 0912.297.739

longnt@noivu.nghean.gov.vn

2

Ngô Xuân Vinh

Phó phòng

DĐ: 0912.527.912

vinhnx@noivu.nghean.gov.vn

3

Ngô Tt Tim

Phó phòng

DĐ: 0904.436.567

tiemnt@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyn Tiến Dũng

Chuyên viên chính

DĐ: 0914.302.601

dungnt@noivu.nghean.gov.vn

5

Phan S Đức

Chuyên viên chính

DĐ: 0916.025.286

ducps@noivu.nghean.gov.vn

6

Nguyn Th Tho

Chuyên viên

DĐ: 0979.236.716

thaont@noivu.nghean.gov.vn

IV

PHÒNG CÔNG CHC VIÊN CHC

1

Đậu Đình Dương

Trưởng phòng

DĐ: 0982.564.338

duongdd@noivu.nghean.gov.vn

2

Lê Anh Dũng

Phó trưởng phòng

DĐ: 0916.479.222 - 0968.340.678 

dungla@noivu.nghean.gov.vn

3

Ngô Trí Cương

Phó trưởng phòng

DĐ: 0982.686.869

cuongnt@noivu.nghean.gov.vn

4

Bùi Xuân Hùng

Chuyên viên chính

DĐ: 0984.754.555

hungbx@noivu.nghean.gov.vn

5

Lê Th Thu Tho

Chuyên viên

DĐ: 0946.956.134

thaoltt@noivu.nghean.gov.vn

V

PHÒNG XÂY DNG CHÍNH QUYN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Lang Văn Quế

Phó trưởng phòng

DĐ: 0915.665.819

quelv@noivu.nghean.gov.vn

2

Trn Anh Tun

Phó trưởng phòng

DĐ: 0985.378.379 

tuanta@noivu.nghean.gov.vn

3

Phan Đăng Thin

Chuyên viên chính

DĐ: 0917.106.070

thienpd@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyn Th Lan

Chuyên viên

DĐ: 0984.643.333

lant@noivu.nghean.gov.vn

5

Phm Ngc Bo

Chuyên viên

DĐ: 0963.677.787

baopn@noivu.nghean.gov.vn

VI

PHÒNG CI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Phm Văn Lương

Trưởng phòng

DĐ: 0914.080.458

luongpv@noivu.nghean.gov.vn

2

Dương Danh V

Phó trưởng phòng

DĐ: 0912.480.190

vydd@noivu.nghean.gov.vn

3

Hoàng Thái Trà My

Chuyên viên chính

DĐ: 0914.292.005

tramyht@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyn Trung Thành

Chuyên viên

DĐ: 0913.335.669

thanhnt@noivu.nghean.gov.vn

5

Nguyn T. Mai Dung

Chuyên viên

DĐ: 0972.686.047

dungntm@noivu.nghean.gov.vn

VII

THANH TRA S

1

Bùi Đình Sáng

Chánh Thanh tra

DĐ: 0912.627.828

sangbd@noivu.nghean.gov.vn

2

Lê Ngc Đào

Phó Chánh Thanh tra

DĐ: 0944.166718

daoln@noivu.nghean.gov.vn

3

Phm Văn Thng

Thanh tra viên

DĐ: 0844.356.968

thangpv@noivu.nghean.gov.vn

4

Lê Quang Anh

Thanh tra viên

DĐ: 0919.541.368 - 0982.458.456

anhlq@noivu.nghean.gov.vn

5

Hoàng Khc Nhân

Thanh tra viên

DĐ: 0942.787.789

nhanhk@noivu.nghean.gov.vn

VIII

CÁC ĐƠN V TRC THUC

1

Văn phòng Ban Tôn giáo

S 76, đường Nguyn S Sách, Tp Vinh

02383.599.312

2

Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng

S 01, ngõ 9, đường Nguyn Th Minh Khai, Tp Vinh

02383.588.281

3

Văn phòng Chi cc Văn thư lưu tr

S 30, đường Trn Quang Diu, Tp Vinh

02383.837.793

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 1 661
  • Tất cả: 52983

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.