image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 2 023
  • Tất cả: 74715
Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
Lượt xem: 45
Ngày 02/6, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 426/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.    
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi công vụ.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. 

Thứ hai, công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. 

Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể: 

- Phần I: Kiến thức, có 03 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ, về dân chủ, pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần II: Kỹ năng, có 05 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và 01 chuyên đề báo cáo. 

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra. 

Tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết (08 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định.  Chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề). 

Đồng thời, chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận. Tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

Thanh Tuấn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.