image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 2 007
  • Tất cả: 64038
Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
Lượt xem: 72
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể...
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên Nghệ An năm 2022.
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Nghệ An phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo phát triển thanh niên.

Nội dung thực hiện bao gồm:
-Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, các văn bản về thanh niên của Trung ương và của tỉnh;
-Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030;
-Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên năm 2022;
-Thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
-Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;
-Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; xây dựng, thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh;
-Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên;
-Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.