image banner
Lịch sử hình thành

SỞ NỘI VỤ NGHỆ AN

(Trụ sở Sở Nội vụ)

 

Địa chỉ: Số 30 - Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383.344848              Fax: 0383.590072

 


Sau nhiều năm đấu tranh gian khổ, cách mạng Tháng 8 thành công, kết thúc hơn 80 năm đô hộ của Thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 28/8/1945 Chính phủ cách mạng lâm thời ra tuyên cáo thành lập 13 Bộ và Chỉ định 15 Bộ trưởng để chuẩn bị ra mắt Quốc dân đồng bào, trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan Trung ương của ngành Tổ chức Nhà nước do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử đánh dấu sự ra đời Bộ Nội vụ và trở thành ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước. Lịch sử của ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng, gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Thời kỳ 1945-1954 Bộ phận tổ chức giúp việc cho Uỷ ban Hành chính kháng chiến (UBHCKC) của tỉnh thực thi các nhiệm vụ như chuẩn bị cho Tổng tuyển cử bầu cử đại biểu Quốc hội khoá I ở địa phương; Xây dựng và cũng cố hệ thống chính quyền mới thành lập; tuyển dụng và điều động cán bộ kể cả trưng dụng công chức dưới chế độ cũ nhằm phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước. Thời kỳ này Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ chưa được tổ chức thành phòng ban mà làm việc chung trong văn phòng Uỷ ban hành chính (UBHC) của tỉnh. Năm 1953 UBHCKC tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Phòng Tổ chức- Cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác.  

Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền nam 1955-1975, Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được kiện toàn. Nhiệm vụ của phòng lúc này là ổn định đội ngũ cán bộ công nhân viên, thực hiện chế độ tiền lương, điều chỉnh biên chế, kiện toàn bộ máy các ngành, các cấp trong tỉnh.. góp phần làm cho bộ máy chính quyền từ tỉnh đến xã sớm ổn định, hoạt động có hiệu lực hiệu quả góp phần cùng toàn dân thực hiện thăng lợi nhiệm vụ khôi phục kinh tế và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 15/NV ngày 13/6/1963, cuối năm 1963, Ban Tổ chức - Dân chính tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức Cán bộ và phòng chế độ chính sách của tỉnh.  Năm 1968 Ban Tổ chức - Dân chính chia tách thành các đơn vị mới gồm:Khối làm công tác chính sách xã hội được tổ chức lại thành Ty Thương binh Xã hội; Khối làm công tác tổ chức gồm bộ phận Tổ chức - Cán bộ và bộ phận đào tạo tuyển sinh được sắp xếp lại và thành lập Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. 

Thời kỳ thống nhất đất nước 1975 đến nay, Sau khi đất nước thống nhất, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá V kỳ họp thứ 2 ngày 24/12/1975 hợp nhất 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1976 Ban Tổ chức chính quyền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được sáp nhập, bộ phận đào tạo, tuyển sinh được tách ra để thành lập Ban tuyển sinh đào tạo riêng trực thuộc UBND tỉnh. Ngày 12/8/1991 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII ban hành Nghị quyết tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tháng 9 năm 1991, Ban Tổ Chức chính quyền tỉnh Nghệ Tĩnh cũng được tách ra theo mỗi tỉnh.

Đây là giai đoạn ngành Tổ chức Nhà nước đã tập trung triển khai tốt nhiều nhiệm vụ lớn như: Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 8 khoá VII  về cải cách hành chính nhằm làm lành mạnh hoá nền hành chính về tất cả các mặt thể chế thủ tục hành chính, công tác tổ chức bộ máy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức’ Thực hiện các Nghị định của Chính Phủ về chuyển đổi chế độ tiền lượng theo hệ thống thang bảng lương mới’ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thi tuyển công chức được thực hiện có nề nếp hàng năm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nhà ngày càng chuẩn hoá’ Công tác quản lý cán bộ, công chức bắt đầu được thực hiện trên hệ thống vi tính, công nghệ tin học trở thành phương tiện quan trọng trong xử lý thông tin của ngành. Giai đoạn này ngoài chức năng nhiệm vụ quy định, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh còn được giao thêm một số nhiệm vụ khác như: Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Thường trực Ban dân chủ cơ sở của tỉnh; Hợp tác với một số tổ chức của nước ngoài triển khai một số dự án về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An.

Trong giai đoạn này, trước yêu cầu của thực tiễn, đội ngũ cán bộ công chức của Ban không ngừng được nâng cao, chất lượng, công tác tham mưu văn bản được nâng lên tầm mới, có chiều sâu thể hiện ở các Đề án, Đề tài khoa học do Ban chủ động triển khai. Các Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đổi mới quản lý các doang nghiệp...được triển khai có có hiệu quả.

Ngày 20/11/2003 Thủ tướng đã ban hành quyết định số 248/QĐ-TTg về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND tỉnh thành Sở Nội vụ. Đến nay cơ quan Sở Nội vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ công chức của Sở được trẻ hoá, tiêu chuẩn trình độ được nâng cao, cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ ngày càng khoa học hơn.                              

65 năm hình thành và phát triển của ngành Tổ chức nhà nước tỉng Nghệ An, chúng ta rất phấn khởi và tự hào vì đã tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua mỗi thời kỳ góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, của tỉnh nhà.

Trải qua các thời kỳ, thế hệ cán bộ công chức ngành Tổ chức nhà nước của tỉnh đã trưởng thành và phát triển nhiều mặt, luôn trung thành, tận tuỵ vì sự nghiệp xây dựng nhà nước vững mạnh. Đặc biệt trong những năm qua cán bộ, công chức Sở Nội vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ ghi nhận sự trưởng thành vươn lên toàn diện, Được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen...

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 3 393
  • Tất cả: 276545

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.