image banner
Danh bạ điện thoại Sở Nội vụ

TT

H tên

Chc v

Liên h

I

LÃNH ĐẠO S

Nguyễn Viết Hưng

Giám đốc

  hungnv@noivu.nghean.gov.vn

Trn Quc Chung

Phó Giám đốc

 chungtq@noivu.nghean.gov.vn

Nguyn Thanh Nhàn

Phó Giám đốc

kiêm Trưởng ban TĐKT

nhannt.btdkt@noivu.nghean.gov.vn

Đậu Đình Dương

Phó Giám đốc

duongdd@noivu.nghean.gov.vn

II

VĂN PHÒNG S

1

Tô Viết Sáu

Chánh Văn phòng

 sautv@noivu.nghean.gov.vn

2

Thái Văn Hnh

Phó Chánh Văn phòng

 thanhtv@noivu.nghean.gov.vn

3

T Th Ngc Hà

Chuyên viên

 hattn@noivu.nghean.gov.vn

4

Ngô Th Hin

Văn thư

 CQ: 02383.843.197

hiennt@noivu.nghean.gov.vn

5  Lê Thị Hồng Ngọc

Kế toán

 ngocltn@noivu.nghean.gov.vn

6

Trn Th Hng

Chuyên viên

hangtt@noivu.nghean.gov.vn

7

Trn Minh Hùng

Lái xe

 

8

Phan Đình Tn

Lái xe

 

9

Trn Th Bình

Phc v

 

10

Bo v cơ quan

CQ: 02383.593.113

III

PHÒNG T CHC BIÊN CH VÀ T CHC PHI CHÍNH PH

1

Nguyn Thăng Long

Trưởng phòng

 longnt@noivu.nghean.gov.vn

2

Ngô Xuân Vinh

Phó phòng

 vinhnx@noivu.nghean.gov.vn

3

Ngô Tt Tim

Phó phòng

 tiemnt@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyn Tiến Dũng

Chuyên viên chính

 dungnt@noivu.nghean.gov.vn

5

Phan S Đức

Chuyên viên chính

ducps@noivu.nghean.gov.vn

6

Nguyn Th Tho

Chuyên viên

thaont@noivu.nghean.gov.vn

IV

PHÒNG CÔNG CHC VIÊN CHC

1

Phạm Văn Lương

Trưởng phòng

luongpv@noivu.nghean.gov.vn

2

Lê Anh Dũng

Phó trưởng phòng

dungla@noivu.nghean.gov.vn

3

Phan Thị Ngọc Hà

Chuyên viên chính

 

4

Bùi Xuân Hùng

Chuyên viên chính

hungbx@noivu.nghean.gov.vn

5

Lê Th Thu Tho

Chuyên viên

thaoltt@noivu.nghean.gov.vn

 6 

 Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viênhieunm@noivu.nghean.gov.vn

V

PHÒNG XÂY DNG CHÍNH QUYN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

 1 

 Ngô Trí Cương

 Trưởng phòngcuongnt@noivu.nghean.gov.vn

2

Lang Văn Quế

Phó trưởng phòng

quelv@noivu.nghean.gov.vn

3

Trn Anh Tun

Phó trưởng phòng

tuanta@noivu.nghean.gov.vn

4

Phan Đăng Thin

Chuyên viên chính

thienpd@noivu.nghean.gov.vn

5

Nguyn Th Lan

Chuyên viên

lant@noivu.nghean.gov.vn

6

Phm Ngc Bo

Chuyên viên

 baopn@noivu.nghean.gov.vn

VI

PHÒNG CI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Dương Danh V  Trưởng phòng vydd@noivu.nghean.gov.vn

2

Hoàng Thái Trà My

Chuyên viên chính

tramyht@noivu.nghean.gov.vn

3

Nguyn Trung Thành
Chuyên viên
thanhnt@noivu.nghean.gov.vn

4

Nguyn T. Mai Dung

Chuyên viên

dungntm@noivu.nghean.gov.vn

VII

THANH TRA S

1

Bùi Đình Sáng

Chánh Thanh tra

 sangbd@noivu.nghean.gov.vn

2

Lê Ngc Đào

Phó Chánh Thanh tra

 daoln@noivu.nghean.gov.vn

3

Phm Văn Thng

Thanh tra viên

 thangpv@noivu.nghean.gov.vn

4

Lê Quang Anh

Thanh tra viên

 anhlq@noivu.nghean.gov.vn

5

Hoàng Khc Nhân

Thanh tra viên

 nhanhk@noivu.nghean.gov.vn

VIII

CÁC ĐƠN V TRC THUC

1

Văn phòng Ban Tôn giáo

S 76, đường Nguyn S Sách, Tp Vinh

02383.599.312

2

Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng

S 01, ngõ 9, đường Nguyn Th Minh Khai, Tp Vinh

02383.588.281

3

Văn phòng Chi cc Văn thư lưu tr

S 30, đường Trn Quang Diu, Tp Vinh

02383.837.794

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 2 779
  • Tất cả: 207138

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.