image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 3 572
  • Tất cả: 276724
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh
Lượt xem: 59
Ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 757/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi tắt là các bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các tỉnh).

Đầu Quý II năm 2024 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh.

Tính toán, xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan, đa chiều, toàn diện kết quả cải cách hành chính

Kế hoạch cũng đặt 5 yêu cầu , cụ thể:

Thứ nhất, các nhiệm vụ, thời gian, điều kiện thực hiện, trách nhiệm của các Bộ, các tỉnh được xác định rõ ràng, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Thứ hai, tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các Bộ, các tỉnh bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

Thứ ba, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, khoa học, đúng quy định của Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.

Thứ tư, tính toán, xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan, đa chiều, toàn diện kết quả cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh năm 2023.

Thứ năm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh nói riêng.

Về nội dung triển khai, Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, các tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh hoàn thành vào tháng 12 năm 2023.

Về triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh; gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm, các Bộ, các tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành tháng 01 năm 2024.

Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các Bộ, các tỉnh, Bộ Nội vụ (thường trực Hội đồng thẩm định) chủ trì, phối hợp với các Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định hoàn thành tháng 02 - tháng 3 năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, các tỉnh tổ chức điều tra xã hội học: Xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra xã hội học và Điều tra xã hội học cấp bộ, cấp tỉnh hoàn thành tháng 12 năm 2023.

Về điều tra xã hội học cấp Bộ, đối tượng và số lượng mẫu điều tra xã hội học: Lãnh đạo cấp vụ/cục và tương đương của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công chức phụ trách cải cách hành chính của 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính; Lãnh đạo Hội, hiệp hội đánh giá các Bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực chính của Hội. Tổng số mẫu điều tra dự kiến: 22.655 mẫu phiếu.

Về điều tra xã hội học cấp tỉnh, đối tượng điều tra gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Người dân và Doanh nghiệp. Tổng số mẫu điều tra chung dự kiến: 50.155 mẫu phiếu.

Đầu tháng 4 năm 2024 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) chủ trì, phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định; các Bộ, các tỉnh và các cơ quan có liên quan tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 hoàn thành tháng 02 - 03 năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh hoàn thành tháng 3 năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội đồng thẩm định; các cơ quan có liên quan họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh hoàn thành tháng 3 năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, các tỉnh vào đầu tháng 4 năm 2024.

Mời xem toàn văn Quyết định và Kế hoạch tại FILE đính kèm:

 

 
Nguồn: Anh Cao - moha.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.