Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành kế hoạch triển khai nghị định 06/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng thông tư ban hành quy chế và nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Dự kiến hoàn thành trong quý 2-2023.

Cùng với đó, thành lập hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án. Hoàn thành trong tháng 5-2023.

Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ kiểm định, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án. Việc này bắt đầu từ tháng 8-2023.

Cạnh đó, xây dựng phần mềm tổ chức thi kiểm định, phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi hoàn thành trong quý 3-2023.

Tổ chức ba đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam (thí sinh là các tình nguyện viên ở ba miền, kết quả để thử nghiệm đánh giá chất lượng phần mềm và ngân hàng câu hỏi kiểm định). Việc này sẽ hoàn thành trong quý 4-2023.

Tổ chức kiểm định đầu vào công chức sẽ thực hiện định kỳ 2 lần/năm

 Trước đó, nghị định 06/2023 của Chính phủ quy định thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị không phải thực hiện thi công chức 2 vòng như hiện nay.

 Sau khi chọn được ứng viên qua vòng kiểm định, chỉ tổ chức thi một vòng nghiệp vụ chuyên ngành để lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ.

 Bộ Nội vụ - cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định - cho biết việc thống nhất kiểm định tập trung trên phạm vi cả nước nhằm bảo đảm mặt bằng chất lượng chung, rút ngắn trình tự, thủ tục cho các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước.

 Với giá trị được sử dụng trong cả nước, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ tạo nguồn tuyển dụng rộng rãi cho các bộ, ngành, địa phương; tạo cơ hội cho ứng viên tham gia công khai và thuận lợi trong việc hướng nghiệp.

 Bộ Nội vụ cho biết việc tổ chức kiểm định sẽ được thực hiện định kỳ 2 lần/năm và theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tuyển dụng, bảo đảm quyền lợi của thí sinh cũng như sự chủ động của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

 Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ vào kết quả này để xác định nhu cầu, đối tượng tuyển dụng sát với vị trí việc làm. Kết quả kiểm định có giá trị trong 24 tháng.